Raportet

 • Çmimet e tregut me pakicë dhe shumicë për Drithëra për muajin Nëntor të vitit 2017

  Shkarko
 • Çmimet e tregut me pakicë dhe shumicë për Fidane për muajin Nëntor të vitit 2017

  Shkarko
 • Çmimet e tregut me pakicë dhe shumicë për Lëndë Djegëse për muajin Nëntor të vitit 2017

  Shkarko
 • Çmimet e tregut me pakicë dhe shumicë për Mekanizim për muajin Nëntor të vitit 2017

  Shkarko
 • Çmimet e tregut me pakicë dhe shumicë për Pemë për muajin Nëntor të vitit 2017

  Shkarko
 • Çmimet e tregut me pakicë dhe shumicë për Perime për muajin Nëntor të vitit 2017

  Shkarko
 • Çmimet e tregut me pakicë dhe shumicë për Plehra Kimike për muajin Nëntor të vitit 2017

  Shkarko
 • Çmimet e tregut me pakicë dhe shumicë për Produkte Konsumi për muajin Nëntor të vitit 2017

  Shkarko
 • Çmimet e tregut me pakicë dhe shumicë për Produkte për Mbrojtjen e Bimëve për muajin Nëntor të vitit 2017

  Shkarko
 • Çmimet e tregut me pakicë dhe shumicë për Produkte të Pijeve për muajin Nëntor të vitit 2017

  Shkarko