Raportet

 • Çmimet vjetore Pemë 2019

  Shkarko
 • Çmimet vjetore Perime 2019

  Shkarko
 • Çmimet vjetore Produktet e Qumështit 2019

  Shkarko
 • Çmimet vjetore Produktet e Mishit 2019

  Shkarko
 • Çmimet vjetore Drithëra 2019

  Shkarko
 • Çmimet vjetore Prodhimet Blegtorale 2019

  Shkarko
 • Çmimet vjetore Produkte të Pijeve 2019

  Shkarko
 • Çmimet vjetore Gjedhë Shpezë ushqim për Gjedhë dhe Shpezë 2019

  Shkarko
 • Çmimet vjetore Farëra 2019

  Shkarko
 • Çmimet vjetore Fidane 2019

  Shkarko