INFORMATAT KONTAKUTESE

    Sistemi Informativ i Tregut në Kosovë

    Adresa: Rr. Fehmi Agani, H-1, Nr.16

    10000 Prishtinë, Kosovë

    E-mail: info@sit-ks.org

    Telefon: +383 (0) 38 223 457

                    +383 (0) 44 294 832

KONTAKT