Sistem Tržišnih Informacija u Kosovo


Adresa:

Rexhep Mala,Br.19,Aktash
10000 Prishtine, Kosovo

E-mail: info@ngakosova.org

Telefon: +381 (0) 38 221 224

              +377 (0) 44 294 832

KONTAKT