AGROPRODUCT

  • Adresa:

    Prodhimin e Vitrinave Horizontale, Vertikale si dhe Elemente për Kuzhina Elemente nga INOXI, Komora dhe Kalorifera.

  • Kontakt:

    +377 44 138 612

Pershkrimi: Bën kultivimin e bimëve dhe mbledhjen e bimëve të egra , frutave medicionale dhe aromatike dhe kërpudha.