KOSMONTE FOODS

  • Adresa:

    Zona Industrial Prishtine

  • Kontakt:

    +381 (0) 38 601 222

Pershkrimi: Është e vetmja kompani e cila furnizon hipermarketet nëpër Kosovë dhe Shqipëri me produktet e lartë përmendura.