APC-Agroprodukt Commerce

  • Adresa:

    Fshati Peran p.n.

  • Kontakt:

    +377 (0) 44 166 855

Pershkrimi: APC është themeluar ne vitin 1991 si kompani private. Ne total, stafi ka mbi 30 vjete provoj ne perpunimin e produkteve natyrale. APC është kompani lider ne sektorin e agrocultures në Kosovë për - Gr